Skip to main content

Gemeente Vijfheerenlanden en ontwikkelaar Smit’s Bouwbedrijf uit Beverwijk presenteren op 19 juni aanstaande het nieuwe plan voor het Sluiseiland. Het bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage. Tijdens de inloopavond worden verschillende aspecten van het plan toegelicht door het ontwikkelteam dat bestaat uit stedenbouwkundigen, architecten, ontwikkelaar en duurzaamheidsadviseurs.

Op Sluiseiland worden zo’n 184 woningen ontwikkeld, waarvan ongeveer 56 appartementen, circa 89 stadswoningen en rond de 39 wooneenheden vanuit collectief particulier opdrachtgeverschap. Het plan is verdeeld in drie plandelen (Noord-, Midden- en Zuideiland) en zal gefaseerd worden gerealiseerd. Sluiseiland gaat onderdeel uitmaken van de binnenstad van Vianen. Met veel groen, lange bomenrijen, waterpromenades en de ‘mozesbrug’ krijgt het Sluiseiland een bijzondere openbare ruimte. De woningen zelf worden uiterst duurzaam, mede dankzij lokale energieopwekking en samenwerking met het windpark Autena, gebruik en toepassing van uitgekiende materialen en toepassing van duurzame energiesystemen.

Tijdens de inloopavond worden verschillende planaspecten als de stedenbouwkundige opzet, maquette, architectuur, duurzame technieken en materialen, alsmede het proces toegelicht. Vanaf eind juni zal het plan tevens te zien zijn in het ‘Sluishuis’: het duurzame ‘tiny house’ dat onlangs geplaatst is op het Sluiseiland. Het Sluishuis wordt ook de verzamelplek en het hart van het ‘Waterjaar’. De Stichting Stuurgroep Vianen Promotie, initiatiefnemer van het ‘Waterjaar’ zal hier deels gevestigd zijn.

De inloopavond op dinsdag 19 juni start om 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur in het Stadhuis van Vianen.