Skip to main content

De eerste paal werd geheid in het bijzijn van wethouder Huib Zevenhuizen van gemeente Vijfheerenlanden, projectleider Gerrit Breimer en algemeen directeur Jeroen Marsman van Smit’s Bouwbedrijf. De gebeurtenis vond vanwege Covid-19 in kleine kring plaats. Kop Zuid omvat 32 woningen: 6 appartementen en 26 eengezinswoningen met een ondergrondse parkeergarage op het zuidelijkste puntje van Sluiseiland. Met de paal is de basis gelegd voor het plan Sluiseiland. Als alles volgens plan verloopt, worden de woningen van deelgebied Kop Zuid over een jaar opgeleverd en kunnen de eerste bewoners van het Sluiseiland er na de zomer van 2021 intrekken.