Skip to main content

Dit jaar is het 180 jaar geleden dat Jan Blanken Jansz overleed. Een van de beroemdste Nederlandse waterbouwkundigen van de 19e eeuw. Smit’s Bouwbedrijf, ontwikkelaar van Sluiseiland, ondersteunt met een financiële bijdrage het nog op te richten Jan Blanken Jansz monument. “Jan Blanken was een pionier in zijn tijd.  Zijn bijdrage aan de infrastructuur, verdedigingswerken en vooral zijn plan de “Lingewerken” om de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard te vrijwaren van overstromingen, verdienen alle lof. Wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat wij kunnen bijdragen aan dit monument,” aldus Gerrit Breimer, projectleider projectontwikkeling Smit’s Bouwbedrijf.

Informatief monument
De initiatiefnemer, Stichting Jan Blanken Vianen, wil de waterbouwkundig ingenieur met dit monument meer bekendheid geven in de stad waar hij is begraven. Het betreft een informatief monument waarbij bezoekers kennis kunnen nemen van de grotere werken van Jan Blanken en zijn betekenis voor Nederland. Het streven is om het monument, komende zomer, op de sterfdag van Jan Blanken (17 juli) te onthullen. Het monument wordt geplaatst aan de Jan Blankenweg. De naam Blanken is verbonden aan talloze grote waterbouwwerken in Nederland, aangelegd in de beginperiode van de waterstaatszorg 1795 – 1825 onder Koning Lodewijk Napoleon, Keizer Napoleon, maar vooral onder Koning Willem I. Jan Blanken is een van de weinige eminente inwoners van Vianen die naast zijn nationale en internationale carrière voor de plaatselijke gemeenschap van grote betekenis is geweest.

Jan Blanken in ontwikkeling Sluiseiland verweven
Het deel van het Sluiseiland waar straks door Smit’s Bouwbedrijf gebouwd gaat worden, is de plek waar oorspronkelijk (1924) het door Jan Blanken gegraven Zederikkanaal lag. Door dat laatste stukje Zederikanaal wordt een verdiepte verbinding tussen Sluiseiland en de oude binnenstad van Vianen gemaakt. De woningen die aan de zijde van de Lek gebouwd gaan worden, staan straks op de plek waar vroeger de door Jan Blanken gebouwde Wilhelminasluis lag. Na bijna 200 jaar treffen Jan Blanken en Smit’s Bouwbedrijf elkaar op deze locatie.