Skip to main content

In de weken na de zomervakantie is er door alle medewerkers op de bouwplaats hard gewerkt om de appartementen en de woningen “oplever klaar” te maken. Vanaf begin oktober zullen de eerste woningen in Kop Zuid op Sluiseiland opgeleverd worden. De eerste bewoners zullen hun intrek nemen en hiermee komt Sluiseiland tot leven. Voor deze eerste bewoners is een tijdelijke ontsluiting gemaakt, zodat zij over het tijdelijk geasfalteerde “schipperspad” en de kade rondom Kop Zuid de woningen kunnen bereiken. In de uiteindelijke situatie zal de omgeving rondom de woningen herbestraat en ingericht worden, waarmee het grootschalige groen en de waterstructuren worden behouden. De grasvlaktes, bomenrijen, taluds, dijken, beschoeiing en oevers staan immers symbool voor het zo unieke karakter van Sluiseiland.