Skip to main content

Bij de ontwikkeling van Sluiseiland staat duurzaamheid voorop. Het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en de specifieke eigenschappen van de locatie Sluiseiland dienen hierbij als uitgangspunt. Aan het woord Leon Valkenburg, Ingenieur bij Witteveen+Bos.

Ontwikkelen met een brede blik
“Bij de ontwikkeling willen wij zoveel mogelijk belanghebbenden betrekken.  Zo zal er ruimte zijn voor lokale initiatieven en staat synergie voorop. De ontwikkeling van Sluiseiland zal complementair aan bestaand Vianen moeten zijn, zodat het karakter van Sluiseiland behouden blijft”, aldus Leon Valkenburg.

Verbinding tussen de binnenstad en de buitenstad
“We willen de ruimtelijke verbindingen verbeteren. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden van een nieuw verkeersplein. Daarbij streven wij ernaar dat de bestaande landschapsstructuren en het cultureel erfgoed zoveel mogelijk behouden blijven”.

Groene karakter van het eiland
“Wij stimuleren duurzame mobiliteit. Dus meer dan voldoende ruimte voor fietsen, wandelen en OV. Met veel groen behouden we het karakter van het eiland. Samen met het aanwezige water zorgt dit voor een stadsoase in warme zomers. En bovendien draagt het groen bij aan de biodiversiteit van de aanwezige flora en fauna”.

Duurzaam energieconcept
Het duurzame energieconcept richt zich op gasloze, energieneutrale en klimaatneutrale nieuwbouw. Het energiesysteem zal bovendien eenvoudig in gebruik zijn en gezondheid en comfort bieden.