Skip to main content

Duurzame energie is een belangrijk speerpunt voor het nieuwe Sluiseiland. De plannen zijn volop in ontwikkeling en in aanloop daar naar toe heeft Smit’s Bouwbedrijf de mogelijkheden voor lokale en duurzame energie verkend. Windpark Autena in Vianen is daar de uitgesproken plek voor. Samen met ingenieursbureau Witteveen en Bos was Smit’s Bouwbedrijf aanwezig bij de opening van het windpark om deze kansen voor Sluiseiland te onderstrepen.

In Vianen, in de oksel van knooppunt Everdingen en nabij de Autenasekade, is windpark Autena door Eneco gerealiseerd. Het park bestaat uit drie windmolens in de polder De Biezen. Twee windmolens leveren stroom aan Royal Schiphol Group. Energie van de derde windmolen wordt lokaal afgenomen, zodat inwoners stroom uit eigen streek kunnen kopen. Sluiseiland is een van die lokale woongebieden die hier straks gebruik van wil gaan maken. Het windpark opende vandaag haar ‘molens’ voor alle businesspartners waarmee zij samenwerkt.

Duurzaamheidsexpert Bert van Dorp van Witteveen en Bos nam samen met Gerrit Breimer, projectontwikkelaar bij Smit’s Bouwbedrijf, deel in een paneldiscussie om het belang van duurzame energie te onderstrepen.

Vanmiddag is enerzijds tussen Eneco en energiecoöperatie De Knotwilg en anderzijds tussen De Knotwilg, gemeente en SBB een intentieovereenkomst gesloten. Partijen hebben hierbij afgesproken elkaar uit te dagen om actief, effectief en vol energie samen te werken om de doelstellingen voor Windenergie voor Sluiseiland te faciliteren.