Skip to main content

De voorbereidingen voor het project Kop Zuid-Sluiseiland zijn in volle gang. De verkoop van de woningen op de zuidelijke punt van het Sluiseiland is gestart. Dit betekent dat op de toekomstige bouwlocatie de komende tijd van alles gaat gebeuren.

Onderzoek
De afgelopen periode hebben op het Sluiseiland diverse onderzoeken naar onder andere bodemopbouw, flora & fauna en archeologie plaatsgevonden. Met deze onderzoeken hebben wij de waarden van bodem en flora & fauna kunnen achterhalen. Hiermee hebben we ook inzicht gekregen in de diverse aspecten van het gebied en kan hier rekening mee worden gehouden bij de verdere realisatie van het project Sluiseiland.

Bomen
Op het terrein zijn diverse bomen gekapt. Dit betreft bomen die moeten wijken voor de bebouwing, ziek zijn of gevaar kunnen veroorzaken. De bomenrij aan het Merwedekanaal wordt behouden en is waar nodig hersteld. In het nieuwe ‘maaiveldplan’ van het project Sluiseiland worden in het landschap diverse nieuwe bomen geplant. Daarnaast worden groen ingerichte pleinen, speelaanleidingen, plantvakken, zitgelegenheden, bruggen en grondbedekkende planten toegevoegd om het Sluiseiland hiermee verder te verrijken.

Werkzaamheden
Vanaf half februari is gestart met het bouwrijpmaken van het zuidelijke deel van Sluiseiland. Voor de veiligheid is het zuidelijk deel van Sluiseiland afgesloten met bouwhekken. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van sloop en het weghalen oude kabels en leidingen, de sanering van de bodem, het aanleggen van rioleringen en nieuwe nutsleidingen en grondwerk ten behoeve van de bouwputten. De komende weken zullen er nog de nodige werkzaamheden plaatsvinden, waaronder afvoer van grond en aanleg van bouwwegen en waarna vervolgens het ketenpark op locatie kan worden geplaatst. Uitgangspunt is dat wij na het zomerreces kunnen aanvangen met de bouwwerkzaamheden van Kop Zuid.

Kies uw woning
Er zijn nog enkele eengezinswoningen en appartementen beschikbaar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Van der Werf Makelaars 0347-371324 of De Koning Makelaars 030-3079020 voor een vrijblijvend gesprek of bekijk hier de actuele beschikbaarheid.