Skip to main content

De voorbereidingen voor het project Kop Zuid – Sluiseiland zijn in volle gang. De verkoop van de woningen op de zuidelijke punt van het Sluiseiland is gestart. Dit betekent dat op de toekomstige bouwlocatie de komende tijd van alles gaat gebeuren. Graag informeren wij u over wat u de komende tijd kunt verwachten.

Onderzoek
De afgelopen periode hebben op het Sluiseiland diverse onderzoeken naar onder andere bodemopbouw, flora & fauna en archeologie plaatsgevonden. Met deze onderzoeken hebben wij de waarden van bodem en flora & fauna kunnen achterhalen. Hiermee hebben we ook inzicht gekregen in de diverse aspecten van het gebied en kan hier rekening mee worden gehouden bij de verdere realisatie van het project Sluiseiland.

Werkzaamheden
Vanaf half februari starten wij met het bouwrijpmaken van het zuidelijke deel van Sluiseiland. Voor de veiligheid wordt het zuidelijk deel van Sluiseiland afgesloten met bouwhekken. Parkeerplaats P2 kan hierdoor gedurende een langere periode niet worden gebruikt. Tijdens de bouwrijpwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is echter onvermijdelijk dat deze werkzaamheden enige overlast veroorzaken.

Bomen
Op het terrein worden diverse bomen gekapt. Dit betreft bomen die moeten wijken voor de bebouwing, ziek zijn of gevaar kunnen veroorzaken. De bomenrij aan het Merwedekanaal wordt behouden en waar nodig hersteld. In het nieuwe ‘maaiveldplan’ van het project Sluiseiland worden in het landschap diverse nieuwe bomen geplant. Daarnaast worden groen ingerichte pleinen, speelaanleidingen, plantvakken, zitgelegenheden, bruggen en grondbedekkende planten toegevoegd om het Sluiseiland hiermee verder te verrijken.